Amazon
Bd Art optymalizacja kampanii reklamowych na Amazon w branży Home Decor
Opis przypadku:

Nasz partner, działający w branży home decor, zwrócił się do nas z prośbą o optymalizację jego kampanii reklamowych na platformie Amazon. Głównym celem było obniżenie kosztów marketingowych przy równoczesnym skalowaniu sprzedaży.

Początkowa analiza konta partnera ujawniła brak struktury oraz koncentrację na kampaniach typu Sponsored Products. Wysoki poziom ACoS wynoszący 36% wskazywał na nieskuteczne wykorzystanie budżetu reklamowego.

BDart.01
Cele i oczekiwania:
 1. Optymalizacja kampanii reklamowych
 2. Obniżenie kosztów marketingowych
 3. Poszerzenie zasięgów
 4. Podział na sub-kategorie i typy produktów
Co dokładnie zrobiliśmy:
 1. Restrukturyzacja Konta:

   • Usunięcie zbędnych ad group i wprowadzenie nowej struktury kampanii zapewniło lepszą kontrolę i efektywność.
   • Stworzenie przejrzystego podziału na sub-kategorie i typy produktów w ramach portfolio produktowo-reklamowego.
 2. Analiza i Alokacja Budżetu:
   • Dokładne przeglądanie wydatków pozwoliło na optymalne rozplanowanie budżetu na różne typy kampanii.
   • Skoncentrowanie się na kampaniach z najlepszymi wskaźnikami ACoS i konwersji CVR.
 3. Poszerzenie Zasięgów dzięki Kampaniom Sponsored Display:
   • Wprowadzenie kampanii Sponsored Display (vCPM – Reach), które obecnie generują 35-40% całkowitego obrotu z reklam, znacząco poszerzyło nasz zasięg.
 4. Optymalizacja na Bieżąco:
   • Regularna analiza wyników kampanii umożliwia ciągłą optymalizację budżetu i strategii.
   • Wykorzystanie Budget Rules opartych na ACoS i ROAS dla lepszej kontroli nad wydatkami.
 5. Strategie Reklamowe:
   • Zastosowanie różnorodnych strategii reklamowych, w tym kampanii Sponsored Display, co okazało się kluczowe dla zwiększenia konwersji i dotarcia do nowych odbiorców.
 6. Trendy i Zmiany:
   • Regularna analiza trendów rynkowych i zachowań klientów pozwoliła na dynamiczne dostosowywanie wydatków reklamowych do aktualnych potrzeb rynku.
   • Implementacja budżetowych reguł, opartych głównie na wskaźnikach ACoS i ROAS, co zapewniło elastyczność w zarządzaniu budżetem.
Uzyskane efekty:
Działania optymalizacyjne przyniosły znaczące rezultaty:

1

Wzrost sprzedaży z kampanii reklamowych o 112,60%.

2

Spadek wskaźnika ACoS z 36% do 24%.
Podsumowanie

Dzięki naszym działaniom konto partnera notuje znaczne wzrosty sprzedaży. Przed nami dalsza optymalizacja listingów produktowych pod kątem SEO, która ma na celu zwiększenie konwersji organicznej oraz CVR w panelu PPC.

Kontynuujemy testowanie nowych strategii reklamowych i typów kampanii, w tym dodanie 2 nowych kampanii Sponsored Brands, które są oparte głównie na konwersji, ale również na zwiększeniu świadomości marki.

Chcesz się dowiedzieć jak właściwie możemy Ci pomóc?

Przejdź do kolejnej publikacji