Emag
Wzrost sprzedaży o 400% – rolety okienne
Opis przypadku:

Rolety okienne

Przed rozpoczęciem współpracy z Olimp Marketplace Partner prowadził samodzielnie dwa konta. Jedno z wysyłką towaru z Polski, drugie z Rumunii. Niestety zaopatrzenie magazynu w Rumunii we wszystkie warianty posiadanego asortymentu okazało się niemożliwe. Z tego właśnie powodu Partner podjął decyzję o zaprzestaniu magazynowania towaru bezpośrednio w Rumunii. W sezonie wakacyjnym rozpoczęliśmy migracje całej oferty z konta z wysyłką z Rumunii, na drugie, gdzie krajem nadawczym jest Polska.

Impulso 02
Cele i wyzwania które zidentyfikowaliśmy po wstępnym audycie:
 1. Głównym celem był import całości oferty z konta z wysyłką zamówień z Rumunii na konto z wysyłką towaru z Polski.
 2. Sprawdzenie poprawności oferty oraz połączonych wariantów.
 3. Zwiększenie ilości produktów w sprzedaży.
 4. Aktualizacja cen ofert według ustaleń z Partnerem.
 5. Optymalizacja produktów poprzez zwiększenie ilości słów kluczowych w tytule oraz połączenie ich w rodziny produktowe.
Co dokładnie zrobiliśmy?
 1. Udoskonalenie warunków ofert poprzez:
   • Wydłużenie czasu na zwrot zamówienia, zwiększając zaufanie kupującego.
   • Zmiana kosztów dostawy dla uatrakcyjnienia oferty.
   • Włączenie dostawy do paczkomatów Easybox oraz aktywowanie programu GENIUS.
 2. Zaktualizowane cen oferowanych produktów:
   • Analiza cen produktów stworzyła przestrzeń do wzięcia udziału w kampaniach marketingowych eMag, co bezpośrednio wpłynęło na ich trafność.
 3. Zwiększenie liczby produktów w ofercie:
   • W czasie naszej współpracy z Partnerem liczba ofert zwiększyła się prawie trzykrotnie. Miało to bezpośrednie przełożenie na zwiększenie ilości zamówień.
 4. Optymalizacja ofert:
   • Dla zwiększenia trafności uzupełnione zostały wszystkie, możliwe parametry.
   • Tytuły zostały wzbogacone o nowe słowa kluczowe. Wpłynęło to na atrakcyjność produktów.
   • Utworzone rodziny pozwalają kupującemu na sprawdzenie dostępnych wariantów interesującego go produktu.
Uzyskane efekty

1

Po pierwszych działaniach i przeniesieniu całości oferty z konta z wysyłką z Rumunii na konto z wysyłką z Polski oraz zwiększeniu liczby oferowanych produktów w lipcu osiągnięty został wzrost około 96%.

2

Dalsze udoskonalenie ofert zwiększając liczbę parametrów, zdjęć i wzbogacając opisy przełożyła się na zwiększenie sprzedaży w sierpniu o 110% w porównaniu do lipca.

3

We wrześniu została przeprowadzona korekta cen, która wyhamowała wzrost sprzedażowy do wyniku około 4%. Jednocześnie dzięki temu zabiegowi powstała przestrzeń marżowa do wzięcia udziału w kampaniach marketingowych eMag.

4

Wszystkie powyższe działania pozwoliły w grudniu na osiągnięcie wzrostu sprzedażowego około 400% porównując dane do sprzedaży z lipca.
Podsumowanie

Mamy jeszcze sporo pomysłów na rozwój konta partnera. Jednak już początkowe działania pozwoliły na osiągniecie wzrostu sprzedażowego około 400% w zaledwie kilka miesięcy. Tym samym zbudowana pozycja konta umożliwia dalsze zwiększenie sprzedaży. W kolejnym roku kontynuować będziemy rozwój tego konta na podstawie przygotowanego planu wynikającego z naszego audytu.

Chcesz się dowiedzieć jak właściwie możemy Ci pomóc?

Przejdź do kolejnej publikacji