Emag
Rozwój sprzedaży

Branża – Armatura kuchenna i łazienkowa

Opis przypadku:

Armatura kuchenna i łazienkowa

Przed rozpoczęciem współpracy z Olimp Marketplace konto Partnera obsługiwane było przez konkurencyjną agencję. Pierwszym i najważniejszym krokiem było uporządkowanie całości oferty. Produkty zawierały liczne błędy, jedna oferta prezentowała kilka wariantów tego samego produktu np. kolorystycznych bez możliwości wyboru. Opisy wymagały edycji, ponieważ nie zostały prawidłowo przygotowane. Posiadały nie przetłumaczone fragmenty oraz liczne błędy. Kolejnym problemem była aktywacja samego konta. Brak danych kontaktowych do opiekuna eMag, a nawet po ich uzyskaniu podjęte próby skontaktowania się z nim okazały się niemożliwe. Po udanej aktywacji konta rozpoczęte działania skupiły się na poprawie już istniejących ofert.

Armatura łazienkowa 02

Od początku naszej pracy na koncie Partnera osiągane były wzrosty sprzedażowe miesiąc do miesiąca. Najwyższe wyniki sprzedażowe osiągnęliśmy w październiku oraz listopadzie. Istotną rolę odegrała kampania „Black Friday”. Ruch oraz sprzedaż była znacząco zwiększona. Natomiast w grudniu odnotowany został spadek sprzedażowy. Dodatkowo analiza wyników wyszukiwania wskazała, że oferty Partnera nie były wysoko pozycjonowane. Z tego względu przygotowany został szczegółowy audyt. Na jego podstawie stworzyliśmy plan działania mający na celu rozwój konta oraz zwiększenie sprzedaży.

Cele i wyzwania które zidentyfikowaliśmy po wstępnym audycie:

Głównym celem było zwiększenie sprzedaży. Osiągniecie obrotów porównywalnych z wynikami w październiku oraz listopadzie, a następnie dalsze zwiększanie liczby zamówień. Żeby móc osiągnąć ten cel wyznaczone zostały następujące zadania:

 1. Zmiana metody pracy na koncie Partnera
 2. Analiza kategorii
 3. Aktualizacja cen
 4. Poprawa istniejących ofert oraz wprowadzenie opisów Content A+
 5. Optymalizacja eMag ADS
 6. Wprowadzenie oraz analiza sprzedaży w kampaniach promocyjnych eMag
Co dokładnie zrobiliśmy?
 1. Zmiana metody pracy na koncie partnera:
   • Wprowadziliśmy system pracy zgodnie z metodą Agile – prace na koncie prowadzi obecnie zespół składający się z 6 specjalistów. Każdy z nich otrzymał wąski zakres obowiązków, którego jest opiekunem. Wszystkie działania są koordynowane i wcześniej zaplanowane.
 2. Analiza kategorii:
   • Wykonana analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosków oraz wprowadzenie zmian.
   • Wydłużony czas gwarancji na zakupiony produkt.
   • Czas zwrotu został zmieniony z 30 do 90 dni, co wpływa na zaufanie kupującego.
   • Obniżony koszt wysyłki do 18.99 RON, pozostała część logistyki została wliczona w cenę produktu.
   • Analiza słów kluczowych dla każdej kategorii pozwoliła na budowę optymalnych tytułów, zwiększających trafność ofert w wynikach wyszukiwania.
   • Aktualizacja opisów ofert z wprowadzeniem Content A+ zaczynając od najpopularniejszych produktów.
 3. Aktualizacja cen
   • Na początku podjętych działań ceny zostały podniesione o koszt wysyłki oraz wprowadzona została darmowa dostawa. Weryfikacja po tej zmianie wykazała, że nie był to skuteczny sposób, ponieważ oferty straciły w trafności. Podjęta została decyzja o obniżeniu ceny i wprowadzeniu kosztu przesyłki 18,99 RON. Kolejna analiza potwierdziła, że to rozwiązanie wpływa zdecydowanie lepiej na pozycjonowanie ofert w wynikach wyszukiwania.
 4. Poprawa istniejących ofert z wprowadzeniem Content A+
   • Opracowanie atrakcyjnego oraz unikalnego szablonu opisów Content A+ wpływającego na atrakcyjność ofert i zainteresowanie potencjalnego kupującego.
   • Przebudowa tytułów na podstawie uzyskanych z analizy słów kluczowych powtarzających się w wynikach wyszukiwania.
   • Przebudowa tytułów na podstawie uzyskanych z analizy słów kluczowych powtarzających się w wynikach wyszukiwania.
   • Edycja zdjęć głównych, tak aby jak najbardziej przyciągały uwagę na tle innych ofert oraz jednocześnie spełniały wszystkie wymagania eMag.
Uzyskane efekty
Wprowadzony model pracy oraz plan rozwojowy pozwolił na osiągniecie następujących efektów:

1

Wzrost sprzedażowy w styczniu biorąc po uwagę wyniki z grudnia na rynku rumuńskim to 58%. Aktualny wzrost w lutym odnosząc się do wyników ze stycznia to 115%. Na rynku bułgarskim w styczniu wzrost wynosił 10% względem grudnia, w lutym notujemy wzrost względem stycznia 192%. Rynek węgierski jest jedynym, na którym dotychczas nie udało się osiągnąć wzrostu sprzedażowego.

2

Podczas wykonanej na początku stycznia analizy, oferty Partnera nie pojawiały się na pierwszych 10 stronach wyników wyszukiwania, na których wyświetlane było po 60 ofert. Na dzień 12.02.2024 na pierwszych 10 stronach znajduje się 49 ofert, z czego najwyżej pozycjonowany produkt wyświetlany jest na 2 stronie.

3

Wyszukując oferty po najpopularniejszym w kategorii słowie kluczowym na początku stycznia produkty naszego partnera miały udział na pierwszej i drugiej stronie odpowiednio 7% oraz 2%. Na dzień 12.02.2024 udział na pierwszej oraz drugiej stronie to 8% na każdej.

4

Dodatkowo razem z Partnerem podjęliśmy decyzję o uruchomieniu konta Fulfillment by eMag. Została już przygotowana lista TOP ofert, które zostaną wysłane do magazynu eMag.

5

Aktualnie odnotowujemy dwukrotny średni wzrost sprzedaży dziennej.

6

Kampanie eMag ADS wygenerowały wzrost przychodów 310% w okresie 1-11.02.2024 biorąc pod uwagę wyniki z analogicznego okresu w styczniu. Dodatkowo zmniejszony został CPS z poziomu 16% do 12%.
Podsumowanie

Konto tego Partnera było dla nas sporym wyzwaniem. Rozpoczynając od problemów pozostawionych po poprzedniej agencji, przez brak kontaktu z opiekunem eMag i na końcu spadki sprzedażowe w grudniu po wysokich wynikach w poprzednich miesiącach. Wprowadzony przez nas został niecodzienny model pracy odbiegający od zasady w myśl, której jednym kontem zajmuje się jedna osoba, dzięki czemu ma wgląd we wszystkie aspekty pracy oraz pełnię informacji. Jednak osiągnięte wyniki pokazują, że podjęta decyzja była bardzo dobra, a odpowiednio koordynowana oraz zaplanowana praca wielu specjalistów przyniosła szybki rozwój konta Partnera w krótkim czasie.

Chcesz się dowiedzieć jak właściwie możemy Ci pomóc?

Przejdź do kolejnej publikacji